Hướng dẫn

Một số các lý do khiến giao dịch thanh toán không thành công và giải pháp như sau:

► Đối với thẻ ATM nội địa:

- Chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với Ngân hàng dành cho thẻ ATM thanh toán nội địa: Internet Banking và SMS Banking

- Nhập sai thông tin thẻ

- Điền sai mã OTP

- Thẻ không đủ hạn mức / số dư để thanh toán. 

⇒ Cách giải quyết: Vui lòng gọi lên ngân hàng của bạn để kiểm tra giao dịch và đăng ký dịch vụ

► Đối với thẻ Visa/Master: 

- Cơ chế bảo vệ chủ thẻ của ngân hàng khi phát sinh giao dịch trên hệ thống mới hoặc phát sinh nhiều giao dịch trên hệ thống đó

- Thẻ không đủ hạn mức / số dư để thanh toán. 

Nhập sai thông tin thẻ

⇒ Cách giải quyết: vui lòng điền thông tin ở [Link], thẻ của bạn sẽ thanh toán bình thường sau 2-4h

► Đối với thẻ cào của các nhà mạng và thẻ game:

- Nhập sai thông tin mã thẻ/seri thẻ

- Sử dụng thẻ hết hạn

- Lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống

⇒ Cách giải quyết: vui lòng liên hệ với Tổng đài hỗ trợ của Payhub tại đây

Payhub không giới hạn số lần nạp cũng như số tiền thanh toán cho game. Chúc các bạn chơi game vui vẻ !!

Bạn không mất phí nạp tiền bằng các thẻ Quốc tế trên Payhub

Payhub chấp nhận thanh toán bằng thẻ ATM nội địa và thẻ Visa/Master của các ngân hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra, Payhub còn chấp nhận thanh toán bằng thẻ cào của các nhà mạng điện thoại, thẻ game do Appota phát hành

Để nạp game, bạn cần thực hiện các bước sau:

B1: Lựa chọn game cần nạp

B2: Đăng nhập vào game bằng AppotaID hoặc email

B3: Lựa chọn server, kiểm tra nhân vật

B4: Lựa chọn phương thức thanh toán

- Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

- Thanh toán bằng thẻ quốc tế

- Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

- Thanh toán bằng thẻ Appota

B5: Lựa chọn các gói nạp

B6: 

- Đối với thẻ ATM/ thẻ Quốc tế, bạn cần điền thông tin thẻ và thanh toán

- Đối với thẻ điện thoại và thẻ Appota, bạn cần nhập mã thẻ, seri thẻ

B7: Hoàn tất thanh toán, đăng nhập lại game và kiểm tra thông tin tài khoản

Theo dõi thông tin trên các fanpage chính thức của Payhub hoặc hệ thống các trò chơi/dịch vụ có hỗ trợ thanh toán

Bước 1: Đăng nhập hệ thống www.payhub.vn với tài khoản AppotaID

Bước 2: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 3: Chọn máy chủ (server) và thông tin nhân vật của game

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ Appota Card

Bước 5: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 6: Nhập "Số seri" và "Mã thẻ" của Appota Card

Bước 7: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 2: Chọn máy chủ (server) và nhập thông tin nhân vật của game, sau đó kiểm tra xem nhân vật đó có tồn tại hay không

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ Appota Card

Bước 4: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 5: Nhập "Số seri" và "Mã thẻ" của Appota Card

Bước 6: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Đăng nhập hệ thống www.payhub.vn với tài khoản AppotaID

Bước 2: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 3: Chọn máy chủ (server) và thông tin nhân vật của game

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ điện thoại

Bước 5: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 6: "Chọn nhà mạng" và nhập "Số seri" và "Mã thẻ" của Thẻ điện thoại

Bước 7: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 2: Chọn máy chủ (server) và nhập thông tin nhân vật của game, sau đó kiểm tra xem nhân vật đó có tồn tại hay không

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ điện thoại

Bước 4: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 5: "Chọn nhà mạng" và nhập "Số seri" và "Mã thẻ" của Thẻ điện thoại

Bước 6: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Đăng nhập hệ thống www.payhub.vn với tài khoản AppotaID

Bước 2: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 3: Chọn máy chủ (server) và thông tin nhân vật của game

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ ATM/iBanking

Bước 5: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 6: Chọn ngân hàng bạn muốn thanh toán

Bước 7: Điền thông tin ngân hàng của bạn và ấn "Tiếp tục"

Bước 8: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 2: Chọn máy chủ (server) và nhập thông tin nhân vật của game, sau đó kiểm tra xem nhân vật đó có tồn tại hay không

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ ATM/iBanking

Bước 4: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 5: Chọn ngân hàng bạn muốn thanh toán

Bước 6: Điền thông tin ngân hàng của bạn và ấn "Tiếp tục"

Bước 7: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Đăng nhập hệ thống www.payhub.vn với tài khoản AppotaID

Bước 2: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 3: Chọn máy chủ (server) và thông tin nhân vật của game

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng

Bước 5: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 6: Điền thông tin ngân hàng của bạn và ấn "Tiếp tục"

Bước 7: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công

Bước 1: Chọn game bạn đang muốn thanh toán

Bước 2: Chọn máy chủ (server) và nhập thông tin nhân vật của game, sau đó kiểm tra xem nhân vật đó có tồn tại hay không

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng

Bước 4: Chọn gói nạp với giá trị tương ứng

Bước 5: Điền thông tin ngân hàng của bạn và ấn "Tiếp tục"

Bước 6: Sau khi thanh toán, bạn sẽ được gửi 1 xác nhận thanh toán thành công