Ỷ THIÊN - QUỸ ĐẦU TƯ: ĐẦU TƯ NHỎ SINH LỜI LỚN(2/10)

10:01 02/10/2017


  1. Thời gian: 0:00 02/10 ~ 23:59 02/10

  2. Phạm Vi: S1 ~ S60

  3. Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị nạp tích lũy đủ số vàng sẽ nhận được quà phản hoàn từng ngày.

  4. Phần thưởng:

  • Nạp 250 Vàng:

- 3/10: Mã thảo*350 + Tử phong lộ*350 + Đan tư chất thượng phẩm*350.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*400 + Thọ thần ngọc*30 + Niệm châu phàm phẩm*350 + Gói đá 4*2.

- 5/10: Hiệp hồn*350 + Túi ngũ hành*500 + Linh tê ngẫu nhiên*350 + Đan Exp x6*5.

  • Nạp 700 vàng:

- 3/10: Mã thảo*650 + Tử phong lộ*650 + Đan tư chất thượng phẩm*650.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*700 + Thọ thần ngọc*80 + Niệm châu phàm phẩm*650 + Gói đá 5*2.

- 5/10: Hiệp hồn*700 + Túi ngũ hành*800 + Linh tê ngẫu nhiên*650 + Đan Exp x6*8.

  • Nạp 1400 vàng:

- 3/10: Mã thảo*1111 + Tử phong lộ*1111 + Đan tư chất thượng phẩm*1111.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*1111 + Thọ thần ngọc*150 + Niệm châu phàm phẩm*1111 + Gói đá 6*1.

- 5/10: Hiệp hồn*1111 + Túi ngũ hành*1500 + Linh tê ngẫu nhiên*1111 + Đan Exp x6*15.

  • Nạp 2500 vàng:

- 3/10: Mã thảo*2000 + Tử phong lộ*2000 + Đan tư chất thượng phẩm*2000.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*2000 + Thọ thần ngọc*200 + Niệm châu phàm phẩm*2000 + Gói đá 6*1.

- 5/10: Hiệp hồn*2000 + Túi ngũ hành*2000 + Linh tê ngẫu nhiên*2000 + Đan Exp x6*20.

Nạp 5000 vàng:

- 3/10: Mã thảo*3000 + Tử phong lộ*3000 + Đan tư chất thượng phẩm*3000.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*2000 + Thọ thần ngọc*250 + Niệm châu phàm phẩm*3000 + Gói đá 7*1.

- 5/10: Hiệp hồn*3000 + Túi ngũ hành*4000 + Linh tê ngẫu nhiên*3000 + Đan Exp x6*25.

  • Nạp 10000 vàng:

- 3/10: Mã thảo*4000 + Tử phong lộ*4000 + Đan tư chất thượng phẩm*4000.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*4000 + Thọ thần ngọc*400 + Niệm châu phàm phẩm*4000 + Gói đá 7*2.

- 5/10: Hiệp hồn*4000 + Túi ngũ hành*6000 + Linh tê ngẫu nhiên*4000 + Đan Exp x6*35.

  • LƯU Ý:

- Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng này một lần trong suốt sự kiện.

- Áp dụng cả thẻ tháng, thẻ tuần và quỹ trưởng thành.

- Chỉ được nhận 1 phần quà tương ứng với mốc nạp cao nhất của người chơi.

- Sau khi nạp thẻ các đại hiệp cần vào game để hệ thống cập nhật dữ liệu.

- Phần quà của sự kiện sẽ được gửi QUA THƯ vào các ngày hôm sau trước 19:00

- Ví dụ cụ thể: Đại Hiệp Gamemaster đầu tư mốc nạp là 10.000 vàng. Đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng trong 3 ngày. Bao gồm. Quà ngày 1 được phát vào ngày 03/10, Quà ngày 2 được phát vào ngày 04/10, Quà ngày 3 được phát vào ngày 05/10.

- Chúc chư vị đại hiệp có những giờ phút vui vẻ cùng Ỷ THIÊN 3D!

----------------------------------------------------------------------Tin nổi bật

Sự kiện FRONTEND NIGHT: NIGHT OF REACT, VUE, WEB LAYOUT AND OPTIMIZATION sẽ đem đến những kiến thức nâng cao hơn giúp bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh khi làm công việc của một frontend chuyên nghiệp thông qua các chủ đề
GETEE là dịch vụ "Thương mại điện tử" uy tín hàng đầu Việt Nam, người dùng dựa trên việc sử dụng "K" để tham gia dịch vụ
Nếu các mẹ cần thật nhiều Bodysuit cho con trong mùa đông này, đừng ngần ngại mua sắm tại #Baa_Baby nhé, chương trình #ƯU_ĐÃI_LÊN_ĐẾN_30% cho tất cả các sản phẩm vẫn đang diễn ra: