Ỷ THIÊN - QUỸ ĐẦU TƯ: ĐẦU TƯ NHỎ SINH LỜI LỚN(2/10)

10:01 02/10/2017


  1. Thời gian: 0:00 02/10 ~ 23:59 02/10

  2. Phạm Vi: S1 ~ S60

  3. Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị nạp tích lũy đủ số vàng sẽ nhận được quà phản hoàn từng ngày.

  4. Phần thưởng:

  • Nạp 250 Vàng:

- 3/10: Mã thảo*350 + Tử phong lộ*350 + Đan tư chất thượng phẩm*350.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*400 + Thọ thần ngọc*30 + Niệm châu phàm phẩm*350 + Gói đá 4*2.

- 5/10: Hiệp hồn*350 + Túi ngũ hành*500 + Linh tê ngẫu nhiên*350 + Đan Exp x6*5.

  • Nạp 700 vàng:

- 3/10: Mã thảo*650 + Tử phong lộ*650 + Đan tư chất thượng phẩm*650.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*700 + Thọ thần ngọc*80 + Niệm châu phàm phẩm*650 + Gói đá 5*2.

- 5/10: Hiệp hồn*700 + Túi ngũ hành*800 + Linh tê ngẫu nhiên*650 + Đan Exp x6*8.

  • Nạp 1400 vàng:

- 3/10: Mã thảo*1111 + Tử phong lộ*1111 + Đan tư chất thượng phẩm*1111.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*1111 + Thọ thần ngọc*150 + Niệm châu phàm phẩm*1111 + Gói đá 6*1.

- 5/10: Hiệp hồn*1111 + Túi ngũ hành*1500 + Linh tê ngẫu nhiên*1111 + Đan Exp x6*15.

  • Nạp 2500 vàng:

- 3/10: Mã thảo*2000 + Tử phong lộ*2000 + Đan tư chất thượng phẩm*2000.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*2000 + Thọ thần ngọc*200 + Niệm châu phàm phẩm*2000 + Gói đá 6*1.

- 5/10: Hiệp hồn*2000 + Túi ngũ hành*2000 + Linh tê ngẫu nhiên*2000 + Đan Exp x6*20.

Nạp 5000 vàng:

- 3/10: Mã thảo*3000 + Tử phong lộ*3000 + Đan tư chất thượng phẩm*3000.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*2000 + Thọ thần ngọc*250 + Niệm châu phàm phẩm*3000 + Gói đá 7*1.

- 5/10: Hiệp hồn*3000 + Túi ngũ hành*4000 + Linh tê ngẫu nhiên*3000 + Đan Exp x6*25.

  • Nạp 10000 vàng:

- 3/10: Mã thảo*4000 + Tử phong lộ*4000 + Đan tư chất thượng phẩm*4000.

- 4/10: Tinh hoa chữ khắc*4000 + Thọ thần ngọc*400 + Niệm châu phàm phẩm*4000 + Gói đá 7*2.

- 5/10: Hiệp hồn*4000 + Túi ngũ hành*6000 + Linh tê ngẫu nhiên*4000 + Đan Exp x6*35.

  • LƯU Ý:

- Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng này một lần trong suốt sự kiện.

- Áp dụng cả thẻ tháng, thẻ tuần và quỹ trưởng thành.

- Chỉ được nhận 1 phần quà tương ứng với mốc nạp cao nhất của người chơi.

- Sau khi nạp thẻ các đại hiệp cần vào game để hệ thống cập nhật dữ liệu.

- Phần quà của sự kiện sẽ được gửi QUA THƯ vào các ngày hôm sau trước 19:00

- Ví dụ cụ thể: Đại Hiệp Gamemaster đầu tư mốc nạp là 10.000 vàng. Đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng trong 3 ngày. Bao gồm. Quà ngày 1 được phát vào ngày 03/10, Quà ngày 2 được phát vào ngày 04/10, Quà ngày 3 được phát vào ngày 05/10.

- Chúc chư vị đại hiệp có những giờ phút vui vẻ cùng Ỷ THIÊN 3D!

----------------------------------------------------------------------Tin nổi bật

Để giúp cộng đồng Tru Tiên ngày một khăng khít và phát triển,, vào 14h ngày 28/10 BQT Tru Tiên sẽ tổ chức một buổi BIG OFFLINE quy mô cực lớn tại Hà Nội
Vào 10:00 hôm nay ngày 20/10/2017, Thiên Hạ Gamota Siêu phẩm tiên hiệp chính thức ra mắt tại Việt Nam
Tiên hữu nào là Fan của Ưng Hoàng Phúc thì bơi hết vào đây nhé!!!!